flaga plgodlo pl

polski lad duze

 

W dniu 15 lutego 2023 r. została podpisana umowa z firmą Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa drogi Ksawerów – Oszczeklin na odcinku od drogi powiatowej nr 4615P do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4620 P”.  Umowa została podpisana na kwotę 5 333 122,070 zł. brutto.

Na przedmiotowe zadanie Gmina Koźminek uzyskała dofinansowanie w wysokości: 5 066 466,57 złotych pochodzące z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 2.

Obecnie jezdnia posiada zdegradowana nawierzchnię asfaltową z licznymi ubytkami, przełomami, koleinami oraz nienormatywnymi spadkami poprzecznymi oraz podłużnymi.

W ramach zadania zostanie przebudowa droga o łącznej długości 3 930 metrów. Prace będą polegać na rozebraniu istniejącej nawierzchni asfaltowej wraz podbudową.

Jezdnia zyska nową podbudowę oraz 2 warstwy nawierzchni asfaltowej, pobocza wzdłuż jezdni będą wykonane z kamienia łamanego, zostanie wykonanie nowe oznakowanie pionowe oraz poziome. Na odcinku ponad 2200 metrów zostanie wykonany pas ruchu dla rowerów.

Planowany termin zakończenia robót budowlanych to 12 listopada 2023 r.

 

20230227 142107

 

20230227 142306