polski lad duze

 

W dniu 16 lutego 2023 r. została podpisana umowa z firmą: Zakład Remontowo Budowlany „MAXBUD” Wojciech Przepiórka realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Moskurni”. Umowa została podpisana na wartość: 3 462 450,00 złotych brutto.

Na przedmiotowe zadanie Gmina Koźminek uzyskała dofinansowanie w wysokości: 2 943 082,50 złotych pochodzące z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 2.

Prace polegać będą na rozbudowie istniejącego budynku o 3 sale lekcyjne z szatniami, sanitariatami, pomieszczeniem dla cateringu oraz zmywalni. Rozbudowana część zostanie wyposażona w kompletną instalację elektryczną, instalację wodno-kanalizacyjną z osprzętem i armaturą, instalacje centralnego ogrzewania.

 W istniejącym budynku zostaną powiększone 3 sale lekcyjne oraz zmianie ulegnie przeznaczenie trzech pomieszczeń.

Budynek zostanie wyposażony w pompę ciepła oraz w instalację fotowoltaiczną.

Planowany termin oddania obiektu do użytkowania to 13 grudnia 2023 roku.