biblioteka

 

W piątek, 17-go lutego 2023 roku Burmistrz Gminy Koźminek Iwona Michniewicz oraz Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Centrum Kultury w Koźminku Tomasz Potemkowski mieli przyjemność podjąć krótką, merytoryczną wizytą Dyrektora Biblioteki Narodowej, dr Tomasza Makowskiego.

Dr Tomasz Makowski jest dyrektorem Biblioteki Narodowej od 2007 roku. Jest również przewodniczącym Krajowej Rady Bibliotecznej i Rady ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest członkiem zarządu The European Library, Komitetu Stałego Sekcji Bibliotek Narodowych International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA), Zespołu ds. Paktu dla Kultury przy Prezesie Rady Ministrów, Rady Programowej Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, Rady Programowej Biblioteki Śląskiej w Katowicach, Rady Archiwalnej przy Naczelnym Dyrektorze Archiwów Państwowych, Rady Muzeum Literatury, Rady Muzeum Historycznego Miasta Stołecznego Warszawy, Memory of the World National Committee przy UNESCO. Redaktor naczelny „Rocznika Biblioteki Narodowej” i „Polish Libraries”, a uprzednio również „Polish Libraries Today”. Pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Roku Zbigniewa Herberta. Od 2011 jest członkiem honorowym Association Internationale de Bibliophilie i Federacji Fides. Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii.

Wizyta związana była z podjętą przez samorząd gminy decyzją o zamiarze połączenia biblioteki i centrum kultury w jedną jednostkę. Księgozbiór koźmineckiej biblioteki został oceniony przez dyrektora Biblioteki Narodowej jako bardzo bogaty i interesujący, tworzony z zamysłem budowania oferty o szerokim spektrum tematycznym, zarówno pielęgnującej dotychczasowe gusta czytelników, jak i zdradzającej tendencję do ich poszerzania i kształtowania. Plany dotyczące rozwoju biblioteki oraz szczegóły związane z pracą jednostki już w strukturach połączonych instytucji udowodniły naszą troskę o księgozbiór, co spotkało się z aprobatą i uznaniem Dyrektora Biblioteki Narodowej.

W spotkaniu uczestniczył również poseł dr Tomasz Ławniczak, wielokrotny gość w Koźminku oraz ceniony prelegent wystąpień związanych z historią regionu w tym samego Koźminka.

Obok wizyty w bibliotece i Urzędzie Miejskim, goście odwiedzili również siedzibę Gminnego Centrum Kultury w Koźminku.

Zdając sobie sprawę z ogromu obowiązków i zadań spoczywających na barkach dyrektora Biblioteki Narodowej należy przypuszczać, że na kolejną podobną wizytę być może trzeba będzie czekać lata, tym bardziej cieszy pozytywna ocena księgozbioru i dobra, merytoryczna rozmowa związana z obecnym i przyszłym działaniem biblioteki w skali zarówno gminy, jak działaniami i współpracą realizowaną poza jej granicami.