Jednostka OSP Krzyżówki – Młynisko otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Jednostka podobnie jak jedenaście innych jednostek OSP z Powiatu Kaliskiego została wytypowana do dofinansowania przez Komendę Woj. PSP w Poznaniu (na przedsięwzięcia w zakresie ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych w 2023 r. cz. 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.
Program pn. „Mały strażak" zakłada dofinansowanie dla 11 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z naszego powiatu oraz miasta Kalisza. Dofinansowanie otrzymają następujące jednostki:

 • OSP w Żernikach,
 • OSP w Strzałkowie,
 • OSP w Pólku,
 • OSP w Krzyżówki-Młynisko,
 • OSP w Opatówku,
 • OSP w Szczytnikach,
 • OSP w Stawiszynie,
 • OSP w Chełmcach,
 • OSP w Stobnie,
 • OSP w Radliczycach,
 • OSP w Kaliszu – Winiarach.

Pozyskane środki jednostka OSP w Krzyżówki – Młynisko przeznaczy na zakup sprzętu ppoż. dla strażaków ratowników.

Oprac.: na podstawie https://www.wfosgw.poznan.pl/aktualnosci-z-funduszu/lista-wnioskow-wytypowanych-przez-komende-wojewodzka-psp-w-poznaniu-do-oceny-wg-kryteriow-dostepu/ [dostęp: 28.02.2023]