Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabory wniosków o przyznanie pomocy w zakresie interwencji I.10.2 „Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej” w obszarze B wspierającym inwestycje dotyczące mikroinstalacji produkujących energię z promieniowania słonecznego. 

Dla kogo?

Rolnikowi przyznano jednolitą płatność obszarową lub podstawowe wsparcie dochodów w ramach PS WPR co najmniej w roku, w którym złożono WOPP lub w roku poprzednim lub jeżeli prowadzi działy specjalne produkcji rolnej.

Nieruchomości, na których realizowana jest inwestycja stanowią własność wnioskodawcy lub przedmiot użytkowania wieczystego co najmniej od dnia złożenia WOPP.

Inwestycja objęta operacją ma związek z działalnością rolniczą w gospodarstwie

Koszty kwalifikowane:

OBSZAR A - biogazownie do 50 kW

OBSZAR B - instalacje produkujące energię z promieniowania słonecznego do 50 kW wraz z magazynami energii i systemami zarządzania energią lub z pompą ciepła

OBSZAR C - systemy poprawiające efektywność energetyczną budynków gospodarskich służących produkcji rolnej takie jak:

  • budowa, przebudowa lub zakup kotłów na biomasę,
  • systemy odzyskiwania ciepła (np.: z mleka, z budynków inwentarskich, ściółki, gnojowicy),
  • przeszklenia dachowe
  • oświetlenie LED,
  • termomodernizacja budynków gospodarskich służących do produkcji rolnej

 

Wysokość wsparcia

Maksymalna wysokość pomocy nie może przekroczyć:

1 500 000 zł – obszar A i B, przy czym na inwestycje związane z obszarem B nie może przekroczyć 200 000 zł

200 000 zł – obszar C

Rolnik może skorzystać zarówno z obszaru A lub B, lub C.

Maksymalna kwota pomocy łącznie na obszary A i C nie może przekroczyć 1 700 000 zł, a na obszary B i C 400 000 zł.

Maksymalna łączna zainstalowana moc urządzeń do produkcji energii nie może przekroczyć 50 kW.

Intensywność pomocy wynosi do 65% kosztów kwalifikowanych.

Termin i sposób składania wniosków

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie od dnia 25 stycznia 2024 r. do dnia 23 lutego 2024 r. włącznie.

Zainteresowane osoby zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące obszaru B z przedstawicielami  firmy świadczącej usługi  w ww. zakresie w dniu 30 stycznia 2024 r. o godz. 10.00 w Gminnym Centrum Kultury, ul. Mielęckiego 4, Koźminek (dworek).

oze