Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasiła dzieci rolników urodzone w latach 2007-2015 do udziału w kursie e-learningowym pt: „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”, który w nowoczesnej formie przybliżał tematykę zagrożeń wypadkowych w gospodarstwach rolnych, a także uczył prawidłowych zachowań podczas przebywania na terenie obejścia.

Laureatką konkursu, jest nasza mieszkanka Natalia Zimna. Nagrodę  rzeczową, wręczył Pan Kierownik PT KRUS Kalisz Andrzej Plichta, jest to hulajnoga. Gratulujemy!!!