W dniu 5 listopada 2022 r. w strażnicy OSP Koźminek odbyła się uroczystość wręczenia promes dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, z terenu miasta Kalisza oraz terenu Powiatu Kaliskiego.

W tym wyjątkowym wydarzeniu udział wzięli zaproszeni goście w osobach:

  • Pani Marlena Maląg – Minister Rodziny i Polityki Społecznej,
  • Pani Katarzyna Sójka – Posłanka na Sejm RP IX Kadencji,
  • Pan Jan Mosiński – Poseł na Sejm RP IX Kadencji,
  • Pan Tomasz Ławniczak – Poseł na Sejm RP IX Kadencji,
  • Pan Wincenty Nowak – Dyrektor Biura poselskiego Ministra Jana Dziedziczaka Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
  • Pani Anna Lis – Dyrektor Biura Poseł do Parlamentu Europejskiego IX Kadencji Pani Andżeliki Możdżanowskiej.
  • Bryg. Robert Natunewicz – Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,
  • St. bryg. Tomasz Polak – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu,
  • St. kpt. Damian Knop – Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu,
  • Pani Iwona Michniewicz – Burmistrz Gminy Koźminek.

Z terenu gminy Koźminek promesy otrzymały następujące jednostki OSP: Chodybki (5000 zł), Dębsko (2500 zł), Koźminek (7500 zł), Krzyżówki – Młynisko (5000 zł) oraz Pietrzyków (2500 zł). Środki będzie można przeznaczyć na zakupy dla MDP min. umundurowanie, sprzęt, wyposażenie osobiste oraz sprzęt teleinformatyczny wykorzystywane w procesie szkolenia młodych druhów. Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze to ważna część jednostek OSP, ich członkowie będą w przyszłości zabezpieczać i dbać o bezpieczeństwa ppoż. naszych mieszkańców. Uroczystość w strażnicy była zorganizowana wspólnie przez Państwową Straż Pożarną z Kalisza oraz OSP Koźminek.