W piątkowe popołudnie 9-go lutego w Dworze w Koźminku miała miejsce szczególna uroczystość.

Sala Z Polichromiami, czyli największe z pomieszczeń na parterze Dworu, wypełniła się gospodarzami wydarzenia i zaproszonymi gośćmi, a mianowicie Zasłużonymi i Przyjaciółmi Gminy Koźminek z poprzednich lat, władzami Gminy w osobach Burmistrz Iwony Michniewicz oraz Przewodniczącego Rady Włodzimierza Karasińskiego, radnymi, zaproszonymi gości oraz najważniejszymi osobami w tym dniu i tego popołudnia, czyli tegorocznymi wyróżnionymi tytułami Zasłużony i Przyjaciel.

W ciepłych i wzruszających słowach Burmistrz Gminy podkreśliła rolę osób wyróżnianych tymi zaszczytnymi tytułami, ich znaczenie dla całej gminy oraz fakt, że czasami to, co robią pozostaje przez wiele lat niezauważone, nie mając właściwie wpływu na ich społeczne oddanie, zaangażowanie i aktywność, co tym bardziej zasługuje na szacunek i podziw.

Tytułem Zasłużonego dla Gminy Koźminek został odznaczony Pan Sławomir Wróbel, wieloletni sołtys Dąbrowy, radny gminy, działacz i sprawny organizator.

Tytuł Przyjaciela Gminy Koźminek przyznano trzem paniom, Marii Kotarskiej, Joannie Janiak i Jadwidze Zymon. Każda z Pań na swój własny sposób, we własnych miejscowościach, ale również na terenie całej gminy, a często również poza jej granicami przez wiele lat aktywnie uczestniczyły w życiu kulturalnym, działaniach społecznych, inicjowały wydarzenia, które przyczyniały się do aktywowania ludzi i budowały międzyludzką solidarność.

Po wręczeniu statuetek na zaimprowizowanej scenie pojawiła się Maja Kasprzak w niewielkim recitalu wypełnionym szlagierami polskiej muzyki, niby wszystkim znanej, a jednak skrywającej wiele zagadek i możliwości interpretacji, za każdym jednak razem budzących wielkie emocje, nierzadko również wspomnienia.

Maja jest młodą mieszkanką naszej gminy, uzdolnioną wokalistką, poważnie myślącą o karierze scenicznej, mającą świadomość własnego talentu. Jestem przekonany, że nie był to ostatni występ Mai u nas.

Było mi niezwykle miło prowadzić dla Państwa tę uroczystość i być konferansjerem młodej, ale zachwycającej artystki.

ZASŁUŻONY DLA GMINY KOŹMINEK

Pan Sławomir Wróbel jest osobą wyraźnie wyróżniającą się w środowisku lokalnym, a jego wieloletnia wolontariacka praca w naszej Gminie, zasługuje na nadanie mu honoru - Zasłużony dla Gminy Koźminek.

Dobra współpraca z Gminą Koźminek, sołtysami i radnymi, parafiami, Powiatem Kaliskim, strażami pożarnymi, prywatnymi przedsiębiorcami i ludźmi dobrej woli niewątpliwie przyczyniała się do promocji naszej gminy.

Przez wiele lat wkładał wiele wysiłku i przede wszystkim wiele zaangażowania na rzecz tworzenia jak najlepszych warunków dla rozwoju gminy Koźminek.

Jest radnym gminy nieprzerwanie od 2006 roku oraz sołtysem miejscowości Dąbrowa od 2002r. Jest to osoba ciesząca się zaufaniem i uznaniem mieszkańców, niezwykle pomocna. Można by rzec, że pomaganie innym, to jego natura. Stara się zrozumieć potrzeby ludzi, organizuje życie społeczne i kulturalne, min. dożynki parafialne i gminne, okolicznościowe spotkania sołtysów i radnych, nie tylko na szczeblu lokalnym.

Pan Sławomir Wróbel pełni zasługuje na wnioskowane wyróżnienie, albowiem tak oddanych ludzi, rzadko się spotyka. Swoją postawą i działaniami pokazuje innym, że warto działać w swojej małej ojczyźnie.

PRZYJACIEL GMINY KOŹMINEK.

Pani Maria Kotarska, 17 września 2015r. w Koźminku podczas imprezy integracyjnej „Dzień Seniora” została wybrana Przewodniczącą Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności Koło w Koźminku.

Przez okres pełnienia funkcji Przewodniczącej, dzięki poświęcaniu swojego wolnego czasu i pełnemu zaangażowaniu organizowała cykliczne imprezy integracyjne: Dzień Kobiet, spotkania opłatkowo – noworoczne i Dzień Seniora. Aby uatrakcyjnić ofertę dla Seniorów organizowała wycieczki i wczasy.

Pani Maria to osoba, zawsze chętna, aby uczestniczyć w wydarzeniach gminnych, potrafiąca zjednać do siebie ludzi, łatwo nawiązująca kontakty, nie tylko z seniorami. Pani Maria to osoba aktywna i prężna w naszej małej społeczności lokalnej. Jej trud i zaangażowanie przyczyniał się nie tylko do aktywizacji ludzi starszych, ale również przyczyniał się do budowania pozytywnego wizerunku Gminy Koźminek. Przewodniczącą była do 28 września 2022r.

Zawsze zależało jej na dobrej współpracy z Gminą Koźminek z instytucjami samorządu.

Pani Joanna Janiak jest osobą, która mimo swojego wieku, bardzo aktywnie włączała się w życie kulturalne gminy Koźminek. Przez wiele lat działa w Kole Gospodyń Wiejskich w Nowym Nakwasinie pełniąc funkcję Przewodniczącej.

Pani Joanna Janiak przez wiele lat była organizatorką wycieczek. Co roku udawało Jej się zebrać grono osób chcących tak jak Ona, aktywnie spędzić czas oraz zwiedzić przeróżne zakątki Polski. Warto podkreślić, że niejednokrotnie okazywało się, że chętnych było więcej aniżeli miejsc.

Pani Joanna słynęła także w naszej Gminie z wyplatania pięknych wieńców. Przez wiele lat wieńce dożynkowe wykonane pod jej kierunkiem, można było podziwiać zarówno na dożynkach gminnych, jak i powiatowych. W jej rękach powstawały też piękne palmy wielkanocne, które można było podziwiać w kościele oraz kaplicach na terenie naszej gminy.

Wiele lat pani Joanna Janiak śpiewała w zespole folklorystycznym „Koźminianki” działającym na terenie gminy. Z jej inicjatywy organizowanych było wiele wyjazdów artystycznych.

Pani Jadwiga Zymon jest osobą, która chętnie współuczestniczy w życiu kulturalnym na terenie gminy Koźminek. To osoba, która aktywnie działa w szeregach Koła Gospodyń Wiejskich Bogdanów, pełniąc w nim funkcję Przewodniczącej. Bierze również udział w inicjatywach sołectwa Bogdanów.

Pani Jadwiga Zymon od wielu lat znana jest w środowisku jako osoba zajmująca się i współorganizująca imprezy o charakterze kulturalnym.  Pani Jadwiga angażuje się w różnorodne wydarzenia, zarówno te cykliczne jak i jednorazowe, starając się podkreślić i pokazać przywiązanie do tradycji i dorobku kulturalnego poprzednich pokoleń.

Charakteryzuje ją umiejętność pracy w zespole, który potrafi doskonale poprowadzić. To ona jest pomysłodawczynią i zarazem osobą, która motywuje i pomaga KGW w organizacji imprez. Wśród imprez, które udało się jej zrobić i wspólnie zorganizować z KGW znalazły się: dożynki, spotkania opłatkowe, śniadania wielkanocne, Spotkaniach z Tradycją, Festiwal Smaków, imprezy integracyjne dla dzieci „Mikołajki” oraz bale karnawałowe.

Pani Jadwiga wspólnie ze swoim kołem aktywnie włączyła się w realizację projektu, wspólnie ze Stowarzyszeniem „LGD7 - Kraina Nocy i Dni", której efektem było wydanie publikacji zawierającej przepisy oraz receptury kuchni regionalnej i staropolskiej. Za pracę na rzecz mieszkańców Bogdanowa oraz Gminy Koźminek kierowane przez nią Koło otrzymało wiele nagród i wyróżnień.

Należy zaznaczyć, że taka osobowość jak Pani Jadwiga ma duży wpływ na życie kulturalne całej gminy.

Tomasz Potemkowski

 DSC3119

 DSC3120

 DSC3122

 DSC3124

 DSC3167

 DSC3171

 DSC3173

 DSC3176

 DSC3199

 DSC3210

 PHT0018

 PHT0015

 PHT0023

 PHT0028

 PHT0031

 PHT0035

 PHT0042

 PHT0041

 PHT0052

 PHT0043

 PHT0047

 PHT0051

 PHT0054

 PHT0058

 PHT0063

 PHT0078

 PHT0096

 PHT0122

 PHT0141

 PHT0149