W związku ze zbliżającą się rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia o godz.17.00 (na 1 minutę) z polecenia Wojewody Wielkopolskiego zostaną uruchomione syreny alarmowe na terenie województwa wielkopolskiego. Podstawę prawną włączenia syren stanowi §10 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz., 96). W związku z powyższym zostaną uruchomione także syreny alarmowe na terenie gminy Koźminek.

W dniu 7 lipca 2023 roku zakończyły się roboty budowalne związane z zadaniem inwestycyjnym pn.: „Przebudowa ul. M. Kopernika w m. Koźminek”.

Na przedmiotowe zadanie Gmina Koźminek uzyskała dofinansowanie z Państwowego Funduszu Celowego - Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości: 1 291 865,12 złotych. Całkowita wartość robót budowlanych wyniosła 2 379 625,14 zł.

W ramach zadania kompleksowo została przebudowana ul. Mikołaja Kopernika w Koźminku na długości 357 metrów. Prace polegały na robotach rozbiórkowych starej jezdni, chodników i zjazdów. Na całym odcinku ulicy wykonano nową instalację kanalizacji deszczowej oraz kanału technologicznego, nową nawierzchnie jezdni z betonowej kostki brukowej oraz z asfaltu. Wykonano chodniki oraz zjazdy z kostki brukowej.  Ulica zyska nowe oznakowanie pionowe i poziome. W ramach zadania wykonano wyniesione przejścia dla pieszych z aktywną sygnalizacją ostrzegawczą.  

20230818 143605

20230720 081152

20230720 081248

20230720 081439

20230720 081513

imgw

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Poznaniu

60-594 Poznań ul. Dąbrowskiego 174 /176 tel: 61 8495150 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www: www.imgw.pl

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 44

Nazwa biura

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Poznaniu

Zjawisko/stopień zagrożenia

Burze z gradem/ 1

Obszar

województwo wielkopolskie powiat kaliski

Ważność

od godz. 11:00 dnia 28.07.2023 do godz. 20:00 dnia 28.07.2023

Przebieg

Prognozowane są burze, przemieszczające w kierunku wschodnim, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 20 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%)

80%

Uwagi

Brak.

Godzina i data wydania

godz. 05:29 dnia 28.07.2023

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 wielkopolskie/kaliski od 11:00/28.07 do 20:00/28.07.2023 deszcz 20 mm, grad, porywy 70 km/h.

  Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

  Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Burmistrz Gminy Koźminek informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dniem 17 lipca br. zostały wprowadzone zmiany w sposobie szacowania suszy rolniczej.

W związku z powyższym podstawą oszacowania szkód spowodowanych przez suszę jest złożenie przez producenta rolnego wniosku za pośrednictwem aplikacji „ ZGŁOŚ SUSZĘ ROLNICZĄ”.

Za pomocą aplikacji producent rolny, korzystając z Profilu Zaufanego, określa zakres i stopień strat spowodowanych przez suszę w uprawach rolnych w swoim gospodarstwie rolnym.

Zgłoszenie w aplikacji jest niezbędne w celu otrzymania protokołu z szacowania strat lub kalkulacji strat wygenerowanych automatycznie przez aplikację.

Zgłaszanie strat spowodowanych suszą rolniczą do komisji gminnych nie jest obowiązkowe.

Gminna komisja szacuje suszę jedynie na wniosek rolnika, przy czym szacowanie przeprowadzone przez gminną komisję w terenie będzie stanowiło uzupełnienie szacunkowe do dokonanego przez aplikację.

Całkowita powierzchnia upraw podana we wniosku powinna być zgodna z powierzchnią upraw zawartą we wniosku o dopłaty bezpośrednie składanym do ARiMR.

Gminna komisja może szacować  jedynie uprawy, które nie zostały uprzątnięte z pola na dzień szacowania w terenie.

Za pomocą aplikacji można oszacować szkody również po zbiorach.

Aplikacja suszowa działa pod adresem :

 

https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign

 

Druki wniosków dostępne są w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Koźminek pokój nr 2 oraz na stronie internetowej www.kozminek.pl

Do wniosku o oszacowanie strat w uprawach należy dołączyć kserokopię wniosku o dopłaty obszarowe z roku 2023 oraz kopie polisy ubezpieczeniowej, w przypadku jej posiadania.

Wypełniony wniosek (wzór w załączniku) należy składać w Urzędzie Miejskim Gminy Koźminek pokój nr 2 w terminie od 1 sierpnia 2023 r. do 8 sierpnia 2023 r. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Aktualnie brak jest informacji o jakiejkolwiek formie pomocy w przedmiotowej sprawie.

 

Załącznik 1 Obowiązek informacyjny

Załącznik 2 wniosek SUSZA 2023

 

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi” - Św. Jan Paweł II.

 

P1270023 004

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,


pogrążeni w smutku informujemy o możliwości dokonania wpisu

w udostępnionej na parterze budynku Urzędu Miejskiego Gminy Koźminek, księdze kondolencyjnej.


Zachęcamy do podzielenia się wspomnieniami, związanymi ze spotkaniem na swojej drodze życiowej Zastępcy Burmistrza Pana Henryka Muszyńskiego. Jest to ostatnia szansa na symboliczne pożegnanie tak wspaniałego człowieka.


Księga kondolencyjna zostanie udostępniona od piątku 28 lipca 2023r., do dnia pogrzebu, po czym zostanie przekazana Rodzinie Pana Henryka.


Niech nasze ciepłe myśli i wspomnienia utrwalone w pamiątkowej księdze, będą otuchą i wsparciem dla Rodziny.

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 27 lipca 2023r.

zmarł Przyjaciel Gminy Koźminek,

długoletni Samorządowiec,

Zastępca Burmistrza Gminy Koźminek 

śp. Henryk Muszyński.

 

image0 002

Wyrazy głębokiego współczucia oraz szczere słowa otuchy
i wsparcia

dla Rodziny i Bliskich,

składają:


Burmistrz Gminy Koźminek, Przewodniczący Rady Miejskiej, Rada Miejska, Sołtysi oraz pracownicy Urzędu Miejskiego i gminnych jednostek organizacyjnych.

 

 

 

O szczegółach pogrzebu poinformujemy.

Aplikacja suszowa

Szanowni Mieszkańcy,

informujemy, że uruchomiona została aplikacja suszowa, za pośrednictwem której można zgłosić szkody rolnicze powstałe w wyniku suszy „Zgłoś szkodę rolniczą” link: https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign

Aktualności

powrót do góry strony