W dniu 4 czerwca 2024 roku, w Urzędzie Miejskim Gminy Koźminek, odbyło się spotkanie Pani Burmistrz Moniki Nowak  z Prezesami i Naczelnikami jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy. Podczas spotkania poruszono sprawy ochrony przeciwpożarowej gminy Koźminek, a także rozmawiano o nadchodzących zawodach sportowo - pożarniczych. Rozmawiano również o potrzebach strażaków oraz problemach związanych z utrzymaniem strażnic. Wszyscy byli zadowoleni ze spotkania, ustalono że takie spotkania będą organizowane cyklicznie w urzędzie.

Fot. M. Kaczmarek

strazacy2

 

Informujemy, że  zgodnie z nadal obowiązującym Rozporządzeniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa wielkopolskiego z dn. 19.12.2022 r. na Targowisku Miejskim w Koźminku obowiązuje do odwołania bezwzględny  zakaz handlu  drobiem i wszelkim ptactwem.

 

Informacja prasowa Ministerstwa Cyfryzacji. Warszawa, 28 maja 2024 r.

Zastrzeż PESEL i chroń swoje dane w mObywatelu 2.0

Liczba prób wyłudzeń kredytów na cudze dane rośnie. Ministerstwo Cyfryzacji wprowadziło więc do aplikacji mObywatel 2.0 usługę Zastrzeż PESEL. Dzięki niej użytkownik może zastrzec swój numer PESEL, cofnąć zastrzeżenie i ponownie je ustawić. Widzi też, jakie firmy i instytucje sprawdzały jego numer PESEL i z jakiego powodu. Od 1 czerwca 2024 instytucje finansowe będą miały obowiązek sprawdzenia statusu numeru PESEL np. przed udzieleniem pożyczki.

W związku ze wzrostem przestępczości z wykorzystaniem skradzionych danych osobowych* Ministerstwo Cyfryzacji wprowadziło usługę Zastrzeż PESEL. Dzięki niej użytkownik aplikacji mObywatel 2.0 może:

 • zastrzec swój numer PESEL,
 • cofnąć zastrzeżenie (bezterminowo lub czasowo),
 • dowiedzieć się, kto sprawdzał jego numer PESEL i z jakiego powodu,
 • sprawdzić historię swoich zastrzeżeń.

Zastrzeżenie i cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL

Zastrzeżenie numeru PESEL zabezpiecza przed niechcianym kredytem lub zakupem na raty.

Po zastrzeżeniu numeru PESEL nadal można:

 • pójść do lekarza,
 • zrealizować receptę,
 • kupić bilety lotnicze,
 • załatwić sprawę w urzędzie.

Cofanie zastrzeżenia numeru PESEL jest szczególnie przydatne, kiedy chcemy z niego skorzystać, np. wziąć kredyt lub kupić sprzęt na raty. Po cofnięciu zastrzeżenia można ponownie zabezpieczyć swój numer PESEL najwcześniej po upływie 30 minut.

Historia numeru PESEL w aplikacji

Kolejną przydatną funkcją usługi Zastrzeż PESEL jest historia, w której sprawdzimy:

 • daty zastrzeżeń numeru PESEL,
 • kto, kiedy i z jakiego powodu sprawdzał nasz numer PESEL.

Funkcja nie tylko daje wgląd w historyczne operacje, ale też pomaga w wychwyceniu prób nieuprawnionego wykorzystania numeru PESEL.

Zastrzeżony PESEL – weryfikacja już od czerwca

Od 1 czerwca 2024 banki i inne instytucje będą miały obowiązek sprawdzać, czy PESEL jest zastrzeżony np. przed udzieleniem kredytu. Jeśli mimo zastrzeżenia powstanie zobowiązanie, instytucje te nie będą mogły dochodzić roszczeń z tego tytułu. Tym bardziej warto korzystać z usługi Zastrzeż PESEL i chronić swoje dane.

* Źródło: https://dokumentyzastrzezone.pl/wp-content/uploads/2024/04/infodok-2024.01-03-wydanie-57-sklad-240419-gk04.pdf (dostęp 28.05.2024)

Więcej informacji o aplikacji i usłudze Zastrzeż PESEL znajdziesz na stronie www.info.mObywatel.gov.pl

Film instruktażowy o usłudze Zastrzeż PESEL: https://www.youtube.com/watch?v=oJqNj5wH__Y

 

Gmina Koźminek uzyskała dofinansowanie z budżetu państwa w  wysokości 4.000,00 zł w ramach programu wieloletniego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, co stanowi 80% kosztów całkowitych (koszt całkowity: 5.000,00 zł).

            W 2024 roku ze środków NPRCz 2.0 skorzystała następująca szkoła prowadzona przez Gminę Koźminek:

 1. Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Nowym Nakwasinie - kwota dotacji: 4.000,00 zł, wkład własny: 1.000,00 zł;

Aktualności

powrót do góry strony